Chung cư Sunrise Building 3 gồm 2 tòa tháp cao 13 tầng. Trong đó, tầng 2 – 12A là khu căn hộ thiết kế thông minh với các căn hộ 2-3 phòng ngủ phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình.

Mỗi sàn căn hộ được bố trí gồm 1 căn, hành lang rộng rãi. Các loại diện tích căn hộ gồm:

  • Loại 2 phòng ngủ: 75,9m2; 76,4m2; 79m2; 82,7m2 và 83,4m2
  • Loại 3 phòng ngủ: 116,3m2, 117m2

Các loại diện tích tim tường và thông thủy tương ứng:

Diện tích căn hộ Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế tòa A và B chung cư Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa A Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa A Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa B Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn hộ tòa B Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn hộ

Mặt bằng thiết kế căn số 1 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 1 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 2 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 2 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 3 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 3 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 4 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 4 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 5 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 5 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 6 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 6 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 7 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 7 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 8 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 8 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 9 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 9 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 10 Sunrise Building 3

Mặt bằng thiết kế căn số 10 Sunrise Building 3